Şeker Faktoring'ten sermaye artırımı

Şeker Faktoring A.Ş'de sermaye artırımı kararı alındı.

Şeker Faktoring A.Ş'de sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

''Şirket ödenmiş sermayesinin 130.000.000 TL'den, 50.000.000 TL nakden artırılarak 180.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 50.000.000 TL sermaye artırımı nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1 Krş üzerinden 5.000.000.000 adet hisse dağıtılmasına, şirket esas sözleşmesinin 'Şirketin sermayesi' başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin kabulüne, ana sözleşme tadilinin gerekli yasal izinlerin de alınmasını müteakip yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmasına, ortaklık pay defterine yeni payların genel kurulun sermaye artırımını onaylaması halinde işlenmesine, yukarıda yer verilen süreçlerin yürütülmesi, gerekli izinlerin alınması, tescil ve ilan işlemlerinin yapılması ve pay defterine işlenmesi hususlarında genel müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı

Okunma